KLACHTEN

Klachtenprocedure

Wat moet je doen als je niet tevreden bent over Woonstroom BV?

Als je niet tevreden bent over Woonstroom BV, kan je een klacht indienen op ons kantoor.
Je kan je klacht schriftelijk of mondeling melden.
Als je het schriftelijk doet ben je 100% zeker dat de inhoud wordt doorgegeven zoals jij dat wil.

Wanneer zal Woonstroom BV jouw klacht behandelen?

 • Als jouw identiteit bekend is.
 • Als de feiten en instanties tegen wie de klacht gericht is, goed in de klacht beschreven zijn.

Hoe behandelt Woonstroom BV deze klacht?

 • Jij ontvangt een schriftelijke bevestiging van ontvangst van de klacht binnen de 10 dagen.
 • De behandeling van de klacht zelf moet gebeuren binnen de 45 dagen na ontvangst.
 • De directie is de klachtenbehandelaar, tenzij de klacht gaat over de directie zelf.
 • Dan behandelt de voorzitter van de raad van bestuurd de klacht.
 • Woonstroom BV brengt je schriftelijk op de hoogte van haar standpunt.

Woonstroom BV behandelt volgende klachten niet

 • Als het een klacht is die al behandeld is.
 • Een klacht over een gebeurtenis, die al dateert van langer dan 1 jaar voor jij ze indient.
 • Een klacht die duidelijk ongegrond is.
 • Als je niet kan aantonen hoe Woonstroom BV betrokken is bij de klacht.

Wat moet je doen bij problemen met een andere huurder van Woonstroom BV?

Elke huurder van Woonstroom BV moet zich gedragen als een goede huisvader, zoals vermeld in het contract. Doet hij dit niet, dan kan dit overlast bezorgen.

Je kan overlast schriftelijk of mondeling melden. Als je het schriftelijk doet ben je 100% zeker dat de inhoud wordt doorgegeven zoals jij dat wil. Kan je jouw schriftelijk document persoonlijk naar ons kantoor brengen? Dat is nog handiger. Op die manier kan je meer toelichting geven over de overlast en hebben wij de mogelijkheid om vragen te stellen. Hoe vlugger er duidelijkheid is, hoe vlugger er naar een oplossing kan worden gezocht.

Als er sprake is van nachtelijke lawaaihinder of ernstige overlast, bijvoorbeeld geweld of een vermoeden van drugsoverlast, dan neem je contact op met de lokale politie.

Ga naar de inhoud