NIEUWS

Home / Nieuws / Project Hogenopstal fase III te Rijmenam

Project Hogenopstal fase III te Rijmenam

3D visualisatie project Hogenopstal fase III te Rijmenam

In het kader van de inhaalbeweging van de gemeente Bonheiden in het behalen van hun Bindend Sociaal Objectief ging VVD, aan de hand van architectuurwedstrijden, over tot de aanstelling van een ontwerpteam voor deze site.

Stedenbouwkundige opzet en inplanting

Het ontwerp is eenvoudig opgebouwd uit 3 basistypes, die zijn afgestemd op de specifieke inplanting en oriëntatie binnen het plangebied. Door het beperken van het aantal verschillende types ontstaat er een visuele samenhang binnen de wijk. Het geheel omvat 20 woongelegenheden, opgedeeld in 4 compacte clusters (A,B,C en D) met telkens 4 à 5 woningen zorgt er echter voor dat monotonie vermeden wordt. Elk woningtype wordt op verschillende manieren geschakeld zodat een boeiend straatbeeld ontstaat. De woningen zijn ruim en comfortabel, afgestemd op de gezinssamenstelling. Bij de indeling van de verschillende woningtypes wordt uitgegaan van de oriëntatie, de bezonning en de positie op het perceel.

In het ontwerp wordt ook het landelijk karakter van Rijmenam benadrukt door het creëren van een groene sfeer. De sterke haagstructuur die de tuinen en de parkeerplaatsen omzomen, vormt de ruggengraat van het project. Beukenhagen benadrukken het landelijk karakter en zorgen ook in de winter voor de nodige privacy.

Het nieuwe openbaar domein in de wijk wordt als een woonerf ontworpen, waar voetgangers en fietsers centraal staan. Binnen het projectgebied worden bijkomende trage verbindingen gecreëerd voor voetgangers en fietsers.

Timing

Streefdoel start der werken 2de helft 2021.

Architect

ARTUUR, Architectuur en ruimtelijke planning BV CVBA
Borsbeeksebrug 6, Bus 65
2600 Berchem

Presentatie buurtbewoners (PDF)

Ga naar de inhoud