NIEUWS

Home / Nieuws / Project Olmenlaan te Bonheiden

Project Olmenlaan te Bonheiden

In het kader van de inhaalbeweging van de gemeente Bonheiden in het behalen van hun Bindend Sociaal Objectief kochten we op 18/7/2017 van het OCMW een perceel met 12 kleinere woningen en 1 welzijnsgebouw, gelegen aan de Olmenlaan te Bonheiden. Bedoeling is deze site op termijn te bestemmen voor 41 appartementen met een groot aandeel bestemd voor ouderen.

Stedenbouwkundige opzet en inplanting

De 3 gebouwen kennen eenzelfde grondplan en opbouw waardoor de rationaliteit en
kostenefficiëntie maximaal worden geoptimaliseerd. Door de positionering en de gevelbehandeling wordt er toch steeds een variërend perspectief gecreëerd.

Rond de centrale kern (lift en trappenkoker) die per verdieping 6 appartementen bediend, worden er 14 tot 15 wooneenheden gecreëerd. OM/AR heeft voor een rationeel en helder raster gekozen om zodanig maximaal de dialoog aan te kunnen gaan met VVD en de huidige woningnood op het moment van de start van de effectieve bouw.

Door de creatie van ruime terrassen (15m²) binnen het gebouwvolume ontstaat er een duidelijk onderscheid tussen privaat en publiek waardoor de sociale controle en interactie wordt gemaximaliseerd.

Om de sfeer van het park te vrijwaren worden de gevraagde parkeerplaatsen voor de bewoners ondergronds gerealiseerd d.m.v. 2 ondergrondse parkeergarages. Naast de hoofdtoegang wordt er ook een fietsenstalling voorzien.

Timing

Streefdoel start der werken 2de helft 2021.

Architect

Omgeving – OM/AR CVBA
Uitbreidingstraat 390
2600 Berchem

Presentatie buurtbewoners (PDF)

Adres

Volkswoningen van Duffel
Nieuwstraat 3
2570 Duffel

Ondernemingsnummer
0404 067 356

Openingsuren

Loket
De balie zal omwille van verstrengde coronamaatregelen voor minstens 1 maand sluiten vanaf 22/10.

Telefonisch bereikbaar

Elke werkdag
9u – 12u en 13u30 – 16u
(behalve vrijdag tot 12u)