NIEUWS

Home / Nieuws / MASTERPLAN NB4: Lintsesteenweg te Duffel

Vervangingsbouwproject MASTERPLAN NB4: Lintsesteenweg te Duffel

3D visualisatie vervangingsbouwproject MASTERPLAN NB4: Lintsesteenweg te Duffel

In 2018 ging VVD, aan de hand van architectuurwedstrijden, over tot de aanstelling van een ontwerpteam voor de eerste 3 op stapel staande vernieuwbouwprojecten binnen het masterplan.

Stedenbouwkundige opzet

Voor het ontwerp is uitgegaan van een betaalbare, compacte en elegante volumetrie. Twee nieuwe balkvormige volumes zijn een herinterpretatie van de bestaande woningen. Deze compacte bouwwijze zorgt voor een eenvoudige structuur met beperkte warmteverliezen. Het perceel heeft aan de oostzijde een aanzienlijke diepte. In de nieuwe situatie wordt een
gemeenschappelijke open ruimte, die voor alle bewoners toegankelijk is, toegevoegd.

Inplanting

Streefdoel: het project moet naadloos in het bestaand straatbeeld inpassen.
De Lintsesteenweg wordt gekenmerkt door een mix van gesloten en halfopen bebouwing met vooral eengezinswoningen. Het perceel is vandaag ingevuld met twee groepen van 6 woningen met tuin. Om het rendement te behouden, lijkt het behoud van gesloten bebouwing logisch.  De bestaande opvatting van twee blokken met 6 units wordt als uitgangspunt gehanteerd. Tussen beide vleugels wordt in het voorstel terug een centrale open ruimte voorzien. In plaats van de bestaande 11/12 woningen kunnen er gemakkelijk 13/14 units worden voorzien.

Duurzaamheid

Zoals eerder aangehaald, is de oriëntatie van de woningen een belangrijk uitgangspunt binnen het ontwerp: zo kunnen de bewoners via grote ramen op het zuiden genieten van passieve zonnewinsten en een optimale lichttoetreding. Bij de keuze van bouwmaterialen wordt gemikt op duurzame merken met milieuvriendelijke labels; onderhouds-intensieve en niet recycleerbare materialen worden vermeden.

Doelstelling

Door de aankoop van 1 extra woning van een eigenaar in de wijk zullen 12 bestaande woningen afgebroken en 15 nieuwe huurwoningen gebouwd worden.

Timing

Streefdoel start der werken 2 de helft 2020.

Architect

ARTUUR, Architectuur en ruimtelijke planning BV CVBA
Borsbeeksebrug 6, Bus 65
2600 Berchem

Presentatie buurtbewoners (PDF)

Ga naar de inhoud