NIEUWS

Home / Nieuws / MASTERPLAN NB1: Hoge Velden, Lindelei te Duffel

Vervangingsbouwproject MASTERPLAN NB1: Hoge Velden, Lindelei te Duffel

3D visualisatie vervangingsbouwproject MASTERPLAN NB1: Hoge Velden, Lindelei te Duffel

In 2018 ging VVD, aan de hand van architectuurwedstrijden, over tot de aanstelling van een ontwerpteam voor de eerste 3 op stapel staande vernieuwbouwprojecten binnen het masterplan.

Stedenbouwkundige opzet

Het ontwerpteam streeft steeds naar een contextuele architectuur die proportioneel inzet op weelde. Door een rationele benadering van structuur komt er budget vrij voor ruimte en detail. De architectuur zet in op een rustige en terughoudende uitstraling, verfijning door juiste proporties en correct materiaalgebruik, met nadruk op herkenbaarheid.

Inplanting

Het ontwerp zet bewust in op het verschalen van de ruimte naar een buurtniveau. Door een weloverwogen en doordachte schakeling van de volumes en woningen rondom waardevolle publieke (groen) ruimten wordt het buurtgevoel, de sociale cohesie, gestimuleerd en versterkt.

Duurzaamheid

Reeds in het ontwerpconcept wordt uitgegaan van de maakbaarheid van het gebouw. Seriewerk voor de structuur en maatwerk voor de architectuur. Er wordt gestreefd naar een heldere gebouwenstructuur met heldere opbouw met normale overspanningen.

Doelstelling

Door de aankoop van 3 woningen van eigenaars in de wijk zullen 33 bestaande woningen afgebroken en 60 nieuwe woningen gebouwd worden. Hiervan zijn er 49 voor huur en 11 voor koop.

Timing

Streefdoel start der werken 2de helft 2021.

Architect

Omgeving – OM/AR CVBA
Uitbreidingstraat 390
2600 Berchem

Presentatie buurtbewoners (PDF)
Presentatie 3e bewonersvergadering (PDF)

Ga naar de inhoud