NIEUWS

Home / Nieuws / MASTERPLAN NB2+3: Rode Kruislei, Lage Weg en Bruggelanden te Duffel

Vervangingsbouwproject MASTERPLAN NB2+3: Rode Kruislei, Lage Weg en Bruggelanden te Duffel

3D visualisatie vervangingsbouwproject MASTERPLAN NB2+3: Rode Kruislei, Lage Weg en Bruggelanden te Duffel

In 2018 ging VVD, aan de hand van architectuurwedstrijden, over tot de aanstelling van een ontwerpteam voor de eerste 3 op stapel staande vernieuwbouwprojecten binnen het masterplan.

Stedenbouwkundige opzet

Het ontwerpteam opteert voor de kleinschaligheid en informaliteit. Om die reden kiezen we bewust voor een doordachte aaneenschakeling, een herhaling van groene ruimten (die overigens al in het bestaande weefsel aanwezig is). Elke open ruimte krijgt zo een geheel eigen invulling en identiteit op maat van de nieuwe woonbuurt. De kleinschaligheid bevordert zo het sociale gegeven en stimuleert ontmoetingen.

Inplanting

Het plein op site NB2 waar de Lageweg van site NB3 grenst is de ideale plek om te rusten in de zon, te voetballen, te vliegeren met de kleinkinderen enz. De woonstraat ten zuidwesten van de wijk stimuleert de doorwaadbaarheid van de site en de wijk. Deze woonstraat is volledig autovrij, maar wel zo ontworpen dat toegang voor de brandweer alsook verhuisbewegingen mogelijk zijn. In het noordwesten van site NB2 bevindt zich een collectieve moestuin.

Duurzaamheid

Reeds in het ontwerpconcept wordt uitgegaan van de maakbaarheid van het gebouw. Seriewerk voor de structuur en maatwerk voor de architectuur. Er wordt gestreefd naar een heldere gebouwenstructuur met heldere opbouw met normale overspanningen.

Doelstelling

NB 2: 35 bestaande woningen worden afgebroken en vervangen door 52 nieuwe huurwoningen.

NB 3: 8 bestaande woningen worden afgebroken en vervangen door 10 nieuwe koopwoningen.

Timing

Streefdoel start der werken 3 oktober 2022.

Architect

Omgeving – OM/AR CVBA
Uitbreidingstraat 390
2600 Berchem

Presentatie 3e bewonersvergadering (PDF)

Ga naar de inhoud