IK HUUR

Herstellingen

Is er iets stuk in of rond je woning? Wil je weten of jij dat zelf moet herstellen, of dat Woonstroom BV verantwoordelijk is?
Lees ‘ZieZo!’, handig boekje voor huurders. In dit boekje vind je wat je zelf moet doen of wat wij voor jou doen.

Algemene herstellingen kan je tijdens de kantooruren melden aan de technische dienst van onze maatschappij.
Melden kan hier, 015 30 79 90 of aan de balie.

Als er buiten de kantooruren (’s avonds of in het weekend) een zeer dringende herstelling nodig is in jouw woning, dan kan je de aannemer contacteren die hiervoor actief is in jouw gemeente. Met een zeer dringende herstelling bedoelen we o.a. een leidingbreuk (gas- of water), algemene elektriciteitspanne, een panne van het verwarmingstoestel bij extreme koude, extreme daklekken bij storm…

LOODGIETERIJ
IMVERSA NV – tel: 03 500 50 00
Alle gemeentes
ELEKTRICIEN
ELC – tel: 0475 25 75 83
Alle gemeentes
DAKWERKER
Ivan De Raedt – tel: 052 42 42 18
Alle gemeentes
Firma voor de liften
OTIS – tel: 0800 124 24
Alle gemeentes

Huurders van nieuwbouw- en renovatieprojecten krijgen de gegevens van de aannemer bij het betreden van de nieuwe of gerenoveerde woning.

Let op:
Als je de vernoemde firma’s contacteert tijdens de kantooruren of voor niet dringende of onnodige interventies, dan rekenen we eventuele kosten aan jou door. Bel ze dus enkel in uiterste nood.

Je hebt als huurder een meldingsplicht voor technische gebreken die onze maatschappij moet herstellen. In het huurcontract dat je ondertekende staat namelijk: “De huurder is ertoe gehouden om elke schade waarvan de herstelling ten laste van de verhuurder valt, onmiddellijk aan deze laatste te melden. Als de huurder die verplichting niet naleeft, wordt hij aansprakelijk gesteld voor elke uitbreiding van schade en moet hij de verhuurder daarvoor schadeloos stellen.” Wacht dus niet met het melden van een technisch gebrek en contacteer onze maatschappij zo snel mogelijk.

Ga naar de inhoud