IK HUUR

Woonbegeleiding

Heel af en toe ondervindt een huurder grote moeilijkheden om zijn woning en woonomgeving behoorlijk te verzorgen. Dat kan gaan over onderhoud, hygiëne, relaties met anderen, overlast in de buurt.

Om uithuiszetting te voorkomen, zal onze sociale dienst met deze huurders een traject op starten. In eerste instantie zal de sociale dienst in gesprek gaan en de huurder aansporen het storende gedrag te veranderen. Doe hij/zij dit niet, zal de sociale dienst beroep doen op andere organisaties die een begeleiding zullen opstarten. Woonstroom BV heeft een samenwerkingsovereenkomst met de OCMW’s van onze gemeentes. Dit wil zeggen dat wij het OCMW van de desbetreffende gemeente zullen inschakelen wanneer een uithuiszetting dreigt plaats te vinden. Het OCMW zal dan contacteren voor een gesprek. In sommige situaties zal Woonstroom BV ook het CAW inschakelen en beroep doen op hun dienst ‘preventieve woonbegeleiding’.

Soms is er geen andere oplossing…

Als daar geen verbetering in komt of de huurder werkt niet mee aan de begeleiding, dreigt een uithuiszetting. Wij willen er natuurlijk voor zorgen dat onze woningen in goede staat blijven en dat bewoners elkaar geen overlast bezorgen.

Wil je meer weten? Contacteer ons op 015 30 79 90 of mail naar sociaal@woonstroom.be.

Ga naar de inhoud