IK HUUR

Huisdieren

In het huurcontract dat elke huurder heeft ondertekend bij aanvang van de huur staat: “Het is de huurder enkel toegestaan dieren te houden mits naleving van de bepalingen van het reglement van inwendige orde, dat uitsluitend rekening zal houden met de aard van de woning, de ligging ervan en overdreven burenhinder.”

In artikel 4 van het reglement van inwendige orde, dat deel uitmaakt van het huurcontract, staat: “Het is verboden gevaarlijke en/of hinderlijke huisdieren te houden. De raad van bestuur kan oordelen wanneer een huisdier gevaarlijk en/of hinderlijk is. Voor de huurders die een appartement bewonen zijn alle huisdieren verboden.”

Wil je kippen houden? Dan moet je altijd een aanvraag indienen bij onze maatschappij.
Dit kan via het aanvraagformulier.

Ga naar de inhoud