IK HUUR

Als je hulp nodig hebt

Loopt de relatie met je buren niet zoals je dat zou willen en geraak je er zelf niet uit?

Maak je je zorgen over problemen in je woonomgeving? Wil je iets melden dat je erg stoort in je buurt?

Heb je woonbegeleiding nodig of denk je dat iemand in de buurt extra hulp nodig heeft?

Blijf niet met je zorgen zitten.

We nemen elke vraag serieus. Laat dus gerust van je horen.
Indien nodig betrekken we andere mensen of diensten die een oplossing kunnen bieden.

Wij werken samen met het OCMW, CAW, diensten voor begeleid wonen, het gemeentebestuur, de politie.

Wil je erover praten? Contacteer ons op 015 30 79 90 of mail naar sociaal@woonstroom.be.

Ga naar de inhoud