IK WIL HUREN

Als Woonstroom BV weigert

  • Als je vroeger huurder was én je vervulde toen je huurdersverplichtingen niet, kunnen wij je weigeren als nieuwe huurder.
  • Als je al huurder bent én je je huurdersverplichtingen niet nakomt, kunnen wij je weigeren als huurder voor een andere woning.
  • Als je nog schulden hebt bij de Woonstroom BV.
  • Als je een ernstige bedreiging vormt voor de leefbaarheid van je omgeving.

Ga je niet akkoord met onze beslissing? Voel je je benadeeld bij:

  • Een toewijzing?
  • Het niet toestaan van een afwijking?
  • Een schrapping uit het inschrijvingsregister?
  • Een geweigerde inschrijving?

Dan kan je een eindoordeel vragen bij de toezichthouder van

Agentschap Wonen Vlaanderen
Afdeling Toezicht
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 22
1000 Brussel

Ga naar de inhoud