IK HUUR

Ik wil mijn huur opzeggen

Je moet jouw huur altijd schriftelijk opzeggen. Dit kan op twee manieren gebeuren:

 • Je vult het ‘Opzegformulier woning’ in en stuurt dit aangetekend op.
 • Je geeft het formulier af op ons kantoor en laat dit ondertekenen ‘voor ontvangst’.

De opzegtermijn gaat in vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin wij de opzegbrief ontvangen en bedraagt 3 maanden. Bijvoorbeeld: op 15 september 2016 ontvangen wij de opzegbrief – de opzegtermijn begint dan te lopen vanaf 1 oktober 2016.

Nadat we jouw opzeg ontvangen, komt een vertegenwoordiger van onze maatschappij langs om de woning of het appartement te controleren op onderhoud en staat van de woning (eventuele verbouwingswerken). We laten je daarna schriftelijk weten welke werken je moet uitvoeren voor je de woning of het appartement definitief kan verlaten.

Op een later tijdstip volgt nog een plaatsbeschrijving met jou – als vertrekkende huurder – en als dat mogelijk is tegelijkertijd ook met de nieuwe huurder. Op dat ogenblik noteren we alle meterstanden van de nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, …).

Hoelang duurt een opzegperiode?

 • Je verhuist naar een woning op de private markt:
  • 3 maanden, te beginnen van de 1ste dag van de maand volgend op uw opzeg.
 • Je verhuist naar een service flat:
  • 3 maanden, te beginnen van de 1ste dag van de maand volgend op uw opzeg.
 • Je verhuist naar een rusthuis:
  • 1 maand, te beginnen van de 1ste dag van de maand volgend op uw opzeg
 • Je verhuist (mutatie) naar een andere woning van Woonstroom BV:
  • Maximaal 3 maanden, te beginnen van de 1ste dag van de maand volgend op uw opzeg.
 • Bij overlijden van de laatst overgebleven huurder:
  • Tot de laatste dag van de 2e maand, volgend op de maand van overlijden.

Tijdens de opzegperiode moet U nog steeds de voorwaarden van uw huurcontract naleven dit wil zeggen:

 • Je moet de huur correct betalen.
 • Je moet de woning onderhouden.
 • Je moet potentiële kandidaat-huurders de toelating geven om de woning te bekijken.

Let op! Zorg dat:

 • Je woning of appartement (ook de zolder) volledig ontruimd en opgekuist is vóór je de sleutels aan ons overdraagt.
 • De tuin volledig onderhouden en opgekuist is.
  • Hagen en/of bomen zijn gesnoeid tot op een maximale hoogte van 1.80m.
  • Snoeiafval is weggebracht naar containerpark.
 • Alle werken uitgevoerd zijn vóór de overdracht van de sleutels. Het gaat hier over de werken die we opsomden in onze brief na jouw opzeg.
Ga naar de inhoud