IK HUUR

Overlaten materialen aan nieuwe huurder

Materialen die je zelf hebt geplaatst, zoals gordijnen, muggenramen, keukenapparaten, tuininrichting, kan je ter overname aanbieden aan de nieuwe huurder. Die overname regel je zelf. De nieuwe huurder is niet verplicht om iets over te nemen.

Als de nieuwe huurder iets niet overneemt, gaan we ervan uit dat je de woning en de tuin volgens afspraak oplevert.

Als de nieuwe huurder dingen overneemt:
Bezorg VVD dan een ‘Overname-overeenkomst’ uiterlijk twee weken voor het einde van het huurcontract: in drie exemplaren en ondertekend door jou en de nieuwe huurder. VVD bevestigt aan jou en de nieuwe huurder per aangetekende brief.

Bij uithuis mag er niets meer aanwezig in zijn. Woning en garage moeten helemaal leeg zijn.

Ga naar de inhoud