IK HUUR

Ik wil naar een andere woning van Woonstroom BV

Dan bezorg je ons een ondertekend formulier ‘Aangifte gezinswijziging’ samen met een ondertekend én een ingevuld Keuze- stratenlijst. Voor de rest beschikken wij over al jouw gegevens. Wij vragen je dus enkel om jouw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mail) en huidige gezinssamenstelling door te geven en de reden waarom je wilt verhuizen.

Heb je als huurder voorrang?

Heb je voorrang op kandidaat-huurders die nog niet bij Woonstroom BV wonen?

Ja, je hebt voorrang als je verhuist omdat je gezinssamenstelling veranderd is en je woning niet meer is aangepast aan de nieuwe situatie.

Je gezin wordt groter door geboorte, adoptie of pleegzorg van/voor een kind. Je woning is hierdoor te klein. Dan kan je je inschrijven voor een woning van Woonstroom BV die wel voldoet aan je nieuwe gezinssituatie. Die kandidaat moet niet voldoen aan de inkomensvoorwaarden.

Neen, je hebt geen voorrang in alle andere gevallen.

Informeer je grondig over wat mogelijk is. Contacteer ons.

Ga naar de inhoud