IK HUUR

Berekening van de huurprijs

Om de reële huurprijs te berekenen, houdt Volkswoningen van Duffel rekening met volgende zaken: je inkomen, de kwaliteit van de woning, je gezinssamenstelling en de energiezuinigheid van de woning.

De formule is:

1/55 (*) inkomen – PK – GK + EC

REËLE HUURPRIJS = 1/55 (*) VAN HET INKOMEN – PATRIMONIUMKORTING (PK) – GEZINSKORTING (GK) + ENERGIECORRECTIE (EC)

Inkomen

Vanaf 1 januari 2020 wordt het volledige inkomen van alle inwonende meerderjarige personen (18+) die niet meer ten laste zijn mee in rekening gebracht. Het inkomen van meerderjarige kinderen die nog kinderbijslaggerechtigd zijn wordt niet meegeteld. Verder zal er ook een vrijstelling toegepast worden op het referentie-inkomen van de familieleden van eerste, tweede en derde graad van de huurder die erkend zijn als ernstig gehandicapt.

Er wordt rekening gehouden met de inkomsten op je laatste beschikbare aanslagbiljet. Het is dus mogelijk dat er binnen 1 gezin aanslagbiljetten van meerdere inkomensjaren gebruikt zullen worden. Heb jij of je gezin geen referentie-inkomen, dan kijken we naar het huidige inkomen (van de laatste 3 maanden).

We delen het totale geïndexeerde inkomen van alle inwonende meerderjarige personen door 55. Dat is de basishuurprijs.

Nu wordt er bij de berekening van de huurprijs bijkomend rekening gehouden met de inkomensgrenzen om sociaal te huren.

De inkomensgrenzen voor 2020 zijn:

 • 25.317 euro voor een alleenstaande.
 • 27.438 euro voor een alleenstaande met een handicap.
 • 37.974 euro een gezin, verhoogd met 2.123 euro per persoon ten laste.

Is jouw inkomen lager dan de inkomensgrens? Dan passen we nog steeds 1/55ste van jouw inkomen toe.

Is jouw inkomen hoger dan de inkomensgrens? Dan delen we jouw geïndexeerde inkomen door 54, 53 of 52.
Dit gaat als volgt:

 • Jouw inkomen is hoger dan de inkomensgrens, maar lager dan 125%: we delen door 54.
 • Jouw inkomen is minstens 125%, maar lager dan 150% van de inkomensgrens: we delen door 53.
 • Jouw inkomen is 150% van de inkomensgrens of hoger: we delen door 52.

Woningkwaliteit

We vertrekken van de markthuurwaarde. Dat is de huurprijs die jouw woning zou hebben op de private huurmarkt.
Hoe goedkoper de woning op de huurmarkt zou zijn, hoe groter de korting die VVD geeft. Dat noemen we de patrimoniumkorting.

 • De marktwaarde van een woning bepaalt mede de huurprijs. Hoe hoger de marktwaarde, hoe lager de patrimoniumkorting.
 • De MARKTWAARDE = MAXIMALE HUURPRIJS (‘huurprijs’ van een vergelijkbare woning op de private huurmarkt).
 • De schatting gebeurt door de sociale huurschatter op basis van woningkenmerken zoals ligging, bouwjaar en grootte, …
 • Via een formule berekent de huurschatter de marktwaarde.
 • De MINIMALE HUURPRIJS wordt berekend op basis van de marktwaarde (MW): MW lager dan € 283 = € 126, MW hoger dan € 736 = € 252.
 • De marktwaarde bepaalt je patrimoniumkorting.
 • Is de marktwaarde € 736 of groter? Dan is de patrimoniumkorting € 0.
 • Is ze lager? Dan bepaalt de formule de patrimoniumkorting.
 • De patrimoniumkorting kan maximaal € 144 bedragen.

Gezinssamenstelling

 • Voor elke persoon ten laste krijg je een gezinskorting. Die is 19.
  • Dat krijg je voor een minderjarig kind/een kind waarvoor je wezentoelage krijgt.
  • Dat krijg je voor een persoon met een erkende handicap.
 • Heb je een minderjarig kind met een ernstige handicap?
  Dan krijg je € 38 per maand.
 • Heb je een kind in co-ouderschap, waarvan de domicilie bij een andere ouder is?
  Dan krijg je € 9,50 per maand.

De Energiecorrectie

 • We moeten zo energiezuinig mogelijk bouwen. Dat wil zeggen goede verwarmingsinstallaties, veel isolatie, goede isolerende ramen.
 • Dat kost geld, jij als huurder hebt voordeel door ons energiezuinig bouwen. Want de energiekosten zijn lager in een energiezuinig gebouw. Je verbruikt minder gas (of elektriciteit) voor warmte in je appartement.
 • Vanaf nu betaal je een stukje voor het voordeel dat jij als huurder hebt. Dat stukje is de energiecorrectie. Die is lager dan het voordeel dat je hebt.
 • De energiecorrectie geldt enkel voor woningen die gebouwd zijn na 2006.
 • De Vlaamse Overheid berekent de energiecorrectie adhv een formule.

JOUW HUURPRIJS
= de reële huurprijs + huurlasten + eventuele garage/standplaats

De huurlasten vermeld op je berekening:
Maandelijks betaal je een voorschot voor het onderhoud van de gemeenschappelijke delen, poetsen, water, liften… Het jaar nadien (maart) volgt de afrekening.

Meer info hierover vind je op de VMSW site.

Ga naar de inhoud