IK HUUR

Huurlasten

Naast de huishuur, betaal je als huurder voorschotten op bepaalde diensten en op een bepaald verbruik. Deze voorschotten worden gezamenlijk de huurlasten genoemd. Er zijn zowel in de woningen als in de appartementen en duplexen huurlasten te betalen.

De diensten waarvoor je betaalt verschillen per gebouw. Zo heeft bijvoorbeeld niet elk gebouw een lift

Collectieve huurlasten

Voor de collectieve huurlasten krijgt Woonstroom BV één factuur waarvan we het bedrag verdelen over het aantal panden in het gebouw. De leegstaande panden neemt Woonstroom BV in de meeste gevallen ten laste.

 • Het verbruik van de elektriciteit in de gemeenschappelijke delen: dit is bijvoorbeeld het licht in de gang, de werking van de parlofoons, de lift, enz.
 • Het onderhoud van de liften (indien van toepassing).
 • Het reinigen van de gemeenschappelijke delen. Hier kan het gaan over een aanwezige conciërge in uw gebouw of een externe firma.
 • Het onderhoud of herstellingen van de gemeenschappelijke delen.
 • Brandverzekering: Woonstroom BV verzekert de gebouwen en premie afstand van verhaal. Voor de premie afstand van verhaal doet elke huurder een bijdrage.
 • Reinigen en ontstoppen van septische putten.
 • Ongediertebestrijding.
 • Verbruik van water in de gemeenschappelijke delen.
 • Afvalophaling en -verwerking.
 • Groenonderhoud.
 • Het onderhoud en periodiek nazicht van brandblusapparaten.
 • Het onderhoud van ventilatiesystemen.

Individuele huurlasten

Voor de individuele huurlasten wordt er rekening gehouden met de samenstelling van het gezin en rekenen we dus per bewoner af.

Het individueel verbruik van water:
Hiervan krijgen we 1 factuur. Deze factuur wordt verdeeld naargelang de samenstelling van het gezin.

We geven een voorbeeld:
Stel: Appartementsgebouw met 4 appartementen en de factuur bedraagt 600 euro. Het bedrag vermeld op de factuur moeten we delen door het aantal bewoners in het hele gebouw.

Gezin 1: 2 personen
Gezin 2: 4 personen
Gezin 3: 1 persoon
Gezin 4: 3 personen

Totaal: 10 personen 600 euro gedeeld door 10 bewoners = 60 euro per persoon.

Gezin 1: 2 personen = betalen 60 x 2
Gezin 2: 4 personen = betalen 60 x 4
Gezin 3: 1 persoon = betalen 60 x 1
Gezin 4: 3 personen = betalen 60 x 3

Wanneer voor het waterverbruik individuele meters voorhanden zijn, wordt het waterverbruik afgerekend conform verbruik volgens meterstand op deze individuele meters.

Voor het onderhoud van de centrale verwarming en van de warmwatertoestellen betaal je een voorschot afhankelijk of er een onderhoud dient te gebeuren in het lopende jaar.

Hoe rekenen we deze voorschotten af?
Woonstroom BV ontvangt facturen van de diensten. Deze worden vergeleken met de voorschotten die je voor deze dienst betaalde. Als je te veel betaalde, krijg je een bedrag terug. Als je te weinig betaalde, moet je het ontbrekende bedrag betalen.

Ga naar de inhoud