IK HUUR

Mijn inkomen verandert

We berekenen de huurprijs altijd op basis van de inkomsten van alle meerderjarige inwonende personen (18+) waarvoor geen kinderbijslag meer ontvangen wordt. Verder zal er ook een vrijstelling toegepast worden op het referentie-inkomen van de familieleden van eerste, tweede en derde graad van de huurder die erkend zijn als ernstig gehandicapt.

Er wordt rekening gehouden met de inkomsten op je laatste beschikbare aanslagbiljet. Het is dus mogelijk dat er binnen 1 gezin aanslagbiljetten van meerdere inkomensjaren gebruikt zullen worden.

Maar je inkomen kan dalen door bijvoorbeeld ziekte, invaliditeit, werkloosheid, pensioen… Dan kunnen wij jouw huurprijs herberekenen. Kom naar de balie of maak een afspraak.

Om een herberekening van de huurprijs te bekomen moet het inkomen van alle gezinsleden, van wie het inkomen is meegerekend in de berekening van de huurprijs, samen minstens 20% gedaald zijn in vergelijking met de inkomsten van de laatste beschikbare aanslagbiljetten en dit voor de periode van de laatste drie opeenvolgende maanden.

Welke documenten dien je bij ons in?

Bij ziekte, invaliditeit of werkloosheid:

  • 3 recente bankuittreksels.
  • Attest mutualiteit, invaliditeit of vakbond.

De huidige inkomsten zijn gedaald:

  • Loonbrieven van de laatste 3 maanden.
  • Attest van de RVA – bijpassing vergoeding deeltijds werkregime.

Brugpensioen:

  • 3 recente bankuittreksels en/of een attest van de vakbond.
  • Loonbrieven van de laatste 3 maanden van de bijpassing van uw werkgever.

Pensioen:

  • Je moet ons onmiddellijk verwittigen zodat we de huurprijs kunnen herzien in de maand volgend op jouw pensioen.
  • Een pensioenstrook.

Let op:
Je moet de documenten meebrengen voor elk gezinslid van wie het inkomen is meegerekend in de berekening van de huurprijs d.w.z. alle meerderjarige inwonende personen (18+) waarvoor geen kinderbijslag meer ontvangen wordt.

Als je een herberekening van de huishuur krijgt, moet je na 6 maanden opnieuw bewijzen dat jouw toestand blijft voortduren (behalve bij pensioen). Onze diensten zullen je hier tijdig aan herinneren via een brief.

Let op:
Ontvangen wij van jou geen reactie, dan gaat de vorige huurprijsberekening terug in en wordt je huur terug hoger.

Ga naar de inhoud