IK HUUR

Betalingsmoeilijkheden

Als huurder is het belangrijk dat je de huur elke maand correct betaalt. Heb je toch moeilijkheden om de huur te betalen? Contacteer onze sociale dienst op 015/30.79.90 of mail naar sociaal@woonstroom.be, zodat we dit samen kunnen bekijken. Je wordt dan op kantoor uitgenodigd om de problemen te bespreken en naar mogelijke oplossingen te zoeken.

Bij achterstal volgen we altijd een vaste procedure:

MAAND 1

  • 10de van de maand: Je huur moet betaald zijn.
  • 20ste van de maand: Je huur is niet betaald. Je ontvangt een 1ste herinnering per post met de vraag te betalen binnen de 10 dagen na ontvangst van deze 1ste herinnering.

MAAND 2

  • 10de van de maand: Je hebt reeds 2 maand geen huur betaald.
  • 20ste van de maand: Je huur is nog steeds niet betaald. Je ontvangt een 2de herinnering per aangetekende post met de vraag te betalen binnen de 10 dagen na ontvangst van deze 2de herinnering.

MAAND 3

  • 10e van de maand: Je hebt reeds 3 maand geen huur betaald.
  • 20ste van de maand: Volkswoningen van Duffel start een gerechtelijke procedure op met de vraag tot betaling volledige huurachterstal en stopzetting huurovereenkomst.

Let op:
Als de huurachterstal sterk oploopt of je weigert actief mee te werken aan een oplossing, dan kunnen we jou uit je woonst zetten.

Ga naar de inhoud